Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Sorvaamo Niemenmaa on sitoutunut 24.5.2016 voimaan tulleen ja 25.5.2018 alkaen noudatettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.

Käytämme tietoja:
• palvelumme toimittamiseen ja sen parantamiseen
• markkinointiin ja sen kehittämiseen
• asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä toimii Sorvaamo Niemenmaa.

MITÄ TIETOJA KÄYTTÄJISTÄMME VOIDAAN KERÄTÄ?

1. Käyttäjän itsensä (palautelomakkeella) antamat tiedot:
• Tunnistamistiedot kuten nimi
• Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot, kuten esim.:
• Keskustelu-, kysymys- ja kommenttipalstoille jätetyt viestit (jos sivustolla käytössä)

Keräämiemme tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Tallennettuja tietoja käytetään:
• Palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Väärinkäytösten estämiseen
• Asiakaspalvelun tarjoamiseen ja sen parantamiseen

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Asiakastietoja säilytetään alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä, joiden tietoturva on korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain Sorvaamo Niemenmaan valtuuttamilla henkilöillä.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa aiemmin tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida yrityksen järjestelmistä.

MILLAISIA OIKEUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Tämän nettisivuston käyttäjällä on oikeus:
• Saada tieto järjestelmään tallennetuista itseään koskevista henkilötiedoista.
• Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
• Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

KUINKA KÄYTTÄJÄ SAA JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄÄN TALLENNETUT TIEDOT?

Näiden nettisivujen käyttäjä voi ilman kuluja kerran vuodessa pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla yhteyttä toimihenkilöihimme.

LUOVUTETAANKO KERÄTTYÄ TIETOA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Tallennettuja tietoja voidaan tietyissä tilanteissa analysoida esim. mainonnan työkaluja tarjoavien kumppaneiden kanssa, mutta AINOASTAAN markkinoinnin ja maksunvälityksen tarpeisiin liittyen. Lainvastaisiin tai epäasiallisiin (roskaposti tms.) tarkoituksiin emme koskaan tietoja luovuta tai myy. Tarvittaessa jaamme tietoja myös viranomaisille, jos nämä pyytävät. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Tarjoamiemme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.

MITEN KÄYTTÄJÄMME VOIVAT OTTAA YHTEYTTÄ?

Käyttäjämme voivat olla meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Sivustomme käyttää evästeitä. Alalaitaan aukeavan evästebannerin “Kaikki OK” -nappia painamalla hyväksyt niiden käytön. Banneri muistaa tekemäsi valinnan seuraavat 365 päivää, jona aikana se ei käyttäjäystävällisyyden nimissä enää uudestaan tarjoa itseään klikattavaksi, vaan pysyy piilossa.

Evästeet mm. nopeuttavat sivuston sisältöannin avautumista sekä tekevät vierailukokemuksesta muillakin tavoin teknisesti sujuvaa. Palvelun kehittämiseen luoduilla evästeillä voimme seurata vierailuja ja liikenteen lähteitä, joilla voidaan mitata ja edelleen parantaa mm. sivustomme suorituskykyä.

Eväste on pieni “muistilappu”-tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä voivat asettaa ainoastaan ne sivustot, joilla käyttäjä itse on halunnut vierailla. Selaimeen tallentuneet evästeet on tarvittaessa helppo itse poistaa selaimen tarjoamilla työkaluilla, parilla klikkauksella.

Evästeet tai muut tällä sivustolla käytössä olevat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Evästeet jakautuvat seuraaviin alaryhmiin: pakolliset evästeet, toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi sekä mainonnan raportointi ja kohdentaminen. Pakollisia evästeitä ei voi estää sillä ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston teknisten perustoimintojen mahdollistamiseen. Tämän sivuston pakolliset evästeet eivät kerää tunnistettavaa henkilötietoa. Voit halutessasi estää tai rajata muut kuin pakolliset evästeet.

Käytössä voi olla myös kolmannen osapuolen tuottamia työkaluja tai liitännäisiä. Esim. sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset, jako ja tykkäystoiminnot saattavat kerätä käyttäjistään tietoja mm. sisällön suosittelemiseksi tai käyttäjämäärien seuraamiseksi. Mahdolliset Googlen ja Facebookin evästeet seuraavat sivustolle upotettujen omien osioidensa käyttöä, mistä saatu info voidaan yhdistää muihin kyseisten toimijoiden hallussa oleviin käyttäjätietoihin.

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai muuttuvan lainsäädännön vuoksi. Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästesuosituksista Traficomin verkkosivustolta.

Sorvaamo Niemenmaa / SONIE