TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA JO VUODESTA 1962

 

Sorvaamo Niemenmaa Oy (SONIE) on vuonna 1962 perustettu konepajateollisuuden ammattilainen. Toteutamme asiakasprojekteja eri teollisuudenalojen yrityksille, jotka tarvitsevat laadukkaita ja vaativia koneistettuja osia.

Palvelulupauksemme

• LAATU
• JOUSTAVUUS
• TOIMITUSVARMUUS

Sorvaamo Niemenmaa koneistuksen kehityshanke
Sonie EU Hanke

Sorvaamo Niemenmaa Oy:n hankkeen tavoite on nostaa yrityksen kapasiteettia, toimitusvarmuutta ja sorvauksen laatua panostamalla uuteen sorvausyksikköön, tämä myös mahdollistaa viennin kasvun.

Kehitysaskel varmistaa paremman tuottavuuden ja kiertotalouden myös siten, että hankkeessa etsitään uuden ja nykyaikaisen sorvin avulla valmistettaville tuotteille arvoketjuissa parempaa lisäarvoa sekä mahdollisuudet kiertotalouden mukaisesti pidempään elinkaareen ja toiminnan resurssitehokkuuteen.

Yksi sorvausyksikön asiakassegmentti on meriteollisuus ja mereen (logistiikka, tuulivoima, muut) liittyvät kehityshankkeet. Meriteollisuuden investoinnit tulevat kasvamaan merkittävästi, jolloin sorvauskapasiteetin kysyntäennuste on hyvin lupaava.

Hanke on saanut tukea EU:n aluekehitysrahastosta.

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaidolla valmistettuja erittäin laadukkaita tuotteita. Hoidamme luokitukset (ABS, LRS, DNV, CCS, BV, RMRS, RINA) ja kokoonpanon osana asiakastoimitustamme. Yhteistyöverkostomme avulla hoidamme esimerkiksi hitsaustyöt, maalaukset, karkaisut ja hionnat. Asiakkaiden asettamat korkeat laatuvaatimukset haastavat meidät kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Nykyaikaiset valmistusmenetelmät, moderni konekanta ja vahva ammattitaito takaavat asiakkaallemme parhaan mahdollisen tuotteen.

Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme ympäristövastuulliseen toimintaan. Tämä tarkoittaa jatkuvaa parantamista ympäristönsuojelun tason parantamista sekä toimenpiteitä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Sitoudumme ympäristövaatimuksiin ja vastuullisuuteen ISO 14001:2015 (5.2) ja ISO 9001:2015 mukaisesti. Siksi edistämme jatkuvasti toimitusketjumme ja toimintamme ympäristötehokkuutta. Prosessimme, automaatiomme, teknologiamme ja palvelumme on suunniteltu myös parantamaan raaka-aineiden, energian, kemikaalien ja veden käytön tehokkuutta.

Sorvaamo Niemenmaa / SONIE